Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından “Karaman’ın Çalışma Çağındaki Nüfusu, 2017” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2017 yılı sonuçlarına göre;

 

Karaman’da 2017 yılında çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı azaldı

 

Karaman’da 2017 yılında çocuk yaş grubundaki nüfus bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %22,7 (55 986 kişi) oranında gerçekleşti. Ülkemizde de çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %23,6’ya (19 033 488 kişi) geriledi. Bölge Müdürlüğüz illerinden Konya’da çocuk yaş nüfusunun oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak %24,4’e (532 187 kişi) geriledi.

 

Karaman’da çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfusun oranı % 66,9 oldu

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında Karaman’da çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %66,9’a (165 125 kişi) düştü. Ülkemizde çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfusun oranı %67,9 (54 881 652 kişi) olarak gerçekleşti. Bölge Müdürlüğümüz illerinden Konya’da ise çalışma çağındaki nüfusun oranı %66,7 (1 454 330 kişi) olarak gerçekleşti.

 

Karaman’da yaşlı (65+ yaş) nüfusun oranı arttı

2017 yılında Karaman’da yaşlı nüfusun (65+ yaş) oranı bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak %10,4’e (25 561 kişi) yükseldi. Türkiye’de ise yaşlı nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak %8,5’e (6 895 385 kişi) yükseldi. Bölge Müdürlüğümüz illerinden Konya’da yaşlı nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak %8,9’a  (193 632 kişi ) yükseldi.

 

 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS ORANI (2016-2017)YIL20162017                    YAŞ GRUBU
YERLEŞİM YERİ0-14 yaş (%)15-64 yaş (%)65 yaş ve üzeri (%)0-14 yaş(%)15-64 yaş(%)65 yaş ve üzeri(%)TÜRKİYE23,768,08,323,667,98,5KARAMAN22,867,010,122,766,910,4KONYA24,666,88,624,466,78,9