Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, yaklaşan Kadınlar Günü sebebi ile İstatistiklerle Kadın konulu basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre;

Karaman ili nüfusunun %50’sini kadınlar oluşturmaktadır.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2017 yılında Karaman nüfusunun (246 bin 672 kişi) %50’sini kadın nüfus (123 bin 302 kişi) ve %50’sini erkek nüfus (123 bin 370 kişi) oluşturdu.

Türkiye nüfusunun 2017 yılında (80 milyon 810 bin 525 kişi) %49,8’ini kadın nüfus (40 milyon 275 bin 390 kişi) ve %50,2’sini erkek nüfus (40 milyon 535 bin 135 kişi) oluşturdu.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %82,8 oldu

Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8 oldu.

Karaman ilinde evlenen çiftlerin %12,9’unda gelinin yaşı büyüktür

2017 yılında, Karaman ilinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin %76,9’unda gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin %12,9’unda gelinin yaşı büyük olup, 9,2’sinde gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise %1’dir. Karaman ilinde damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranı %7,1’dir.

Evliliğini 2017 yılında yapmış olan tüm çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin %73,5’inde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin %14,4’ünde gelinin yaşı büyük olup, %9’2’sinde gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise %2,8’dir.

Karaman ilinde kadınlarda ilk evlenme yaşı 23,5’tir

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Karaman ili 2017 yılında ortalama ilk evlenme yaşı sıralamasında; erkekler için (26,6) ile 65’inci sırada ve kadınlar için (23,5) ile 62’nci sırada yer almaktadır. Karaman’da erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1’dir.

Türkiye’de resmi olarak ilk evliliğini 2017 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken, bu yaş erkeklerde 27,7’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (30,6) ve kadınlarda (28,2) Tunceli’dir. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Niğde (25,8), kadınlarda Ağrı (21,6) ilidir.

Ülkemizde kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından az

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %46,3 olup bu oran erkeklerde %65,1, kadınlarda ise %28 oldu.

Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde, tarım sektöründe toplam istihdam oranı %19,5, erkek istihdam oranı %15,5, kadın istihdam oranı %28,7 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı %26,8, erkek istihdam oranı %31,6, kadın istihdam oranı %15,9 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı %53,7 olup bu oran erkeklerde %53, kadınlarda %55,4 oldu.