08.02.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüzde düzenlenen toplantıda elma hastalık ve zararlıları ile mücadelede elma üreticilerinin karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Ayşe ÖZDEM, Dr. Vildan BOZKURT ve Dr. Aynur KARAHAN tarafından sunumlar yapılarak bilgiler verildi. İki oturum şeklinde yapılan toplantının sabah oturumunda İl ve İlçe Müdürlüklerimiz teknik personeli bilgilendirildi. Toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumunda ise elma üreticilerimize yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Uğur ERKAN toplantıda bir konuşma yaparak; “Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve doğanın korunması, bununla birlikte üreticilerimizin kaliteli elma üretmesi önem arz etmektedir. Bunun için üreticilerimizin elma hastalık ve zararlıları ile mücadelede karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması adına Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nde görevli konu uzmanlarına verdikleri bilgi ve katkı için teşekkür ediyor, toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilgilendirme toplantısında konu uzmanlarınca bitkisel üretimi sınırlayan hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; bu yolla tarımsal üretimi artırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla bitki koruma veya zirai mücadele yapmak gerektiği belirtilerek, hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarının en aza indirilmesi için doğru zaman ve doğru miktarda bitki koruma ürünü kullanmanın bir zorunluluk olduğu anlatıldı. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünde görevli konu uzmanlarınca doğal değenin korunması için gereksiz ilaçlamalardan kaçınılması gerektiği, etkili bir ilaçlama için ise zirai mücadelede kullanılan alet ve ekipmanların iyi bir şekilde kalibrasyon yapılmasının uygulama başarısını artıracağı söylendi.

Toplantıda çiftçilerimizin sorunları tek tek dinlenerek cevaplandırıldı ve uygulamada yapılan hatalardan, değişen iklim koşullarıyla birlikte zararlı faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve aynı zamanda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etkinliğinin yeniden değerlendirilmesi için demonstrasyon çalışması yapılmasına karar verildi.